Bieszczady: Ratownicze akcje goprowców z użyciem drona

Bieszczady: Ratownicze akcje goprowców z użyciem drona

W dniach 12 i 13 stycznia ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili dwie akcje poszukiwawcze, używając do działań nowoczesnego drona. W pierwszym przypadku poszukiwano zaginionego mężczyzny w Bukowsku, a w drugim mieszkanki Nowego Sącza. GOPR-owcy odnaleźli ciało kobiety, a poszukiwania mężczyzny wciąż trwają.

Dnia 12 stycznia dyżurny GOPR-u otrzymał wezwanie o zaginionym turyście w Bukowsku, który wybrał się na pieszą wędrówkę i nigdy z niej nie wrócił. Ratownicy przystąpili do poszukiwań, wyposażeni w nowoczesnego drona, który przelatując nad wyznaczonymi miejscami, tworzy ortofotomapę obszaru.

Dron wykonuje od kilkudziesięciu do kilkuset zdjęć, a następnie – korzystając ze swojego algorytmu – wyszukuje te, na których może znajdować się człowiek. Jeżeli dron wskaże na zdjęcie z potencjalnym człowiekiem, wówczas obraz badany jest przez analityka, który potwierdza lub odrzuca „decyzję” drona.

Znaleziono ciało kobiety z Nowego Sącza

Jak na tę chwilę poszukiwania zaginionego turysty z Bukowska nadal trwają. W przypadku zaginionej nowosądeczanki 15 stycznia ratownicy odnaleźli jej ciało, które znajdowało się poza obszarem monitorowanym przez goprowskiego drona.

GOPR wszedł w posiadanie drona i pojazdu operacyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA. Program ten wdrożył w życie projekt „SOS – na ratunek – centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”, dzięki któremu goprowcy mają teraz bardzo użyteczne narzędzie do wspierania rozmaitych działań ratunkowych.

Z dronów korzystają także kołobrzescy policjanci, którzy wykorzystują ten nowoczesny sprzęt przy różnych działaniach i interwencjach. Możesz o tym przeczytać na https://24kolobrzeg.pl