Bieszczady – mapa szlaków transgranicznych

Bieszczady – mapa szlaków transgranicznych

Niezależnie od pory roku, plecak górskiego piechura powinien zawierać niezbędny ekwipunek. Czy są to Beskidy, Tatry czy Bieszczady, mapa jest zawsze podstawą. Może być w formie papierowej, najlepiej nieprzemakalnej, a może też być w telefonie, w użytecznie zaprojektowanej aplikacji mobilnej.

Gdy ruszasz w Bieszczady, mapa musi być pod ręką!

Bieszczadzkie szlaki być może nie należą do najtrudniejszych, ale nie upoważnia nas to jednak do tego, aby traktować je z pobłażliwością, a wędrowanie po wydeptanych ścieżkach nie zwalnia nas zaś z posiadania mapy Bieszczadów w plecaku. Coraz częściej zamiast z papierowych map korzystamy z map elektronicznych, z dokładnie zaznaczonym przebiegiem szlaków, współrzędnymi atrakcji oraz wykorzystujących technologię GPS. Tego typu rozwiązania w dużej mierze ułatwiają przemierzanie górskich tras i dają poczucie bezpieczeństwa – w każdym momencie można sprawdzić swoje dokładne położenie, dzięki włączonej lokalizacji. Niekiedy w górach zdarzają się sytuacje związane z brakiem zasięgu, co może być kłopotliwe w przypadku korzystania z aplikacji wymagającej dostępu do sieci. Z takimi komunikacyjnymi lukami kojarzą się także Bieszczady, mapa w aplikacji powinna zatem działać także offline, aby dobrze spełniać swoją rolę. Z takim właśnie założeniem zostały stworzone mapy w aplikacji Góry bez granic, w których znajduje się sieć szlaków z pogranicza polsko-słowackiego, obejmująca swoim zasięgiem Bieszczady i Beskidy.

Mapa Bieszczad działająca offline jest dodatkowo ważna, jeśli zamierzamy wędrować szlakami przygranicznymi lub nawet granicę państwa przekroczyć. Co prawda Polska i Słowacja należą do obszaru, na którym połączenia w roamingu są stosunkowo tanie, jednak niektóre szlaki, jak na przykład na Kremenaros, położone są w bliskim sąsiedztwie Ukrainy, której europejska umowa o roamingu nie obejmuje. Rachunek za pobieranie danych z ukraińskich sieci może być zaskakująco wysoki.

Transgraniczne wędrowanie

Mapa Bieszczad i Beskidów, a także sporego obszaru sięgającego w głąb województwa podkarpackiego jest jedną ze składowych projektu współpracy pomiędzy Polską a Słowacją, zakładającego utworzenie transgranicznej sieci szlaków i dostosowanie jej do ruchu turystycznego. Dzięki podjętym działaniom, wybierając się w rejony pogranicza polsko-słowackiego, możemy nie tylko zaplanować wycieczki w jednym kraju, ale wziąć też pod uwagę sąsiednie tereny. Mapa Bieszczad w aplikacji mobilnej z pewnością ułatwi tego typu wędrówki i będzie pomocą podczas poznawania nieznanych do tej pory okolic. W aplikacji znalazły się szlaki podzielone na kilka kategorii, m.in. szlaki piesze, rowerowe i tematyczne. Można również wyszukać ciekawe atrakcje i zabytki znajdujące się w pobliżu tras. Najważniejszą zaś funkcją jest możliwość planowania wycieczki poprzez wybieranie punktów na mapie. Zaznaczając punkt startu i miejsce docelowe aplikacja wyznaczy nam propozycję szlaku, który możemy przemierzyć. Nam nie pozostaje nic innego, jak spakować plecak, zabrać wygodne buty, pobrać dane z aplikacji do offline’u i wyruszyć na bieszczadzki trakt!

Autorka: Natalia Szymonowska

Artykuł powstał w ramach projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i nie może być ona utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.